Katalog zboží - Houby - sadba hub

Kód Název Cena s DPH Kód Název Cena s DPH
4224 Hlíva miskovitá - Pleurotus cornucopiae - drť 450ml 159,- 4293 Hlíva miskovitá - Pleurotus cornucopiae - kolíčková sadba 250ml 99,-
4222 Penízovka sametonohá - Flamulina velutipes - kolíčková sadba 99,- 4292 Shiitaké - Lentinus edodes - kolíčková sadba 250ml 99,-
4220 Šupinovka Nameko - Pholiota Nameko - kolíčková sadba 99,- 4223 Ucho jidášovo - Auricularia auricula - judae - kolíčková sadba 99,-